Cvičenia

Zoznam cvičení v aplikácii Včielka.

Prehľad cvičení
Technika čítania
Fonológia
Hry
Písanie
Čitateľská gramotnosť