Maľované čítanie

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Maľované čítanie

Fonológia


Maľované čítanie

Maľované čítanie - cvičenie podporuje správny jazykový vývoj, navodzuje prirodzené vnímanie hovoreného slova spolu s písaným textom. Ako podnetový materiál je využívaný text, ktorý je doplnený obrázkami.


Cvičenie umožňuje dieťaťu aktívne sa zapojiť do čitateľských aktivít prostredníctvom “čítania” obrázkov. Za pomoci dospelého trénera vedie k podpore rozvoja gramotnostnej roviny jazyka - napr. správnemu skloňovaniu, časovaniu. Podpora počúvania, vnímania súvislostí s tlačeným textom, teda sledovanie textu znamená prvý krok k úspešnému čitateľstvu a neskôr plnohodnotnej čitateľskej gramotnosti.


Cielenými otázkami je možné rozvíjať aj porozumenie, vyvodzovanie, zdieľanie, aktivizovať vedomosti, skúsenosti a fantáziu dieťaťa.


Toto cvičenie je vhodné pre predčitateľov a začínajúcich čitateľov, preventívne v predškolskom veku a stimulačne na počiatku školskej dochádzky.


Pri tomto cvičení je dôležitá spoločná aktivita trénera aj čitateľa. Tréner číta text a dieťa “číta” obrázky. Vhodné je pri čítaní textu dieťaťu ukazovať prstom alebo záložkou práve čítaný text. Týmto spôsobom je dieťa prirodzene vedené k aktívnemu čítaniu.