Darčekové poukazy

 

Darujte Včielku vo forme darčekového poukazu

S ročnou licenciou získate prístup ku všetkým predmetom v aplikácii - čítanie a slovenčina, matematika, angličtina, španielčina a nemčina.

Či už sa rozhodnete obdarovať seba alebo Vašich blízkych, precvičovanie so Včielkou prinesie nielen veľké množstvo zábavy, ale hlavne výrazné pokroky v učení!

 


Výhody ročnej licencie:

  •  Prístup pre jedného žiaka na rok do webovej verzie Včielky
  •  Všetky predmety - čítanie, matematika, angličtina, nemčina, španielčina
  •  Podrobné ukladanie výsledkov a možnosť ich zdieľania s pani učiteľkou alebo špeciálnym pedagógom

Vytvorené s láskou k deťom nielen so špecifickými poruchami učenia.

Pretavili sme všetky naše doterajšie skúšenosti s výučbou nielen detí s SPU, ale i tých, ktorým výučba z nejakého dôvodu utiekla. Aplikácia je tak vhodná okrem iného aj pre deti s autizmom, dyslexiou, ADHD, iným materinským jazykom alebo poruchami zraku.

 

Podpora učiteľa

Včielka umožňuje učiteľovi zmapovať medzery v matematike v celej triede a priebežne sledovať, ako sa žiakom darí ich zapĺňať.

 

Ochrana súkromia detí

Aplikácia nezobrazuje reklamy, nezbiera žiadne osobné údaje o deťoch a neukladá marketingové cookies. Dáta nikdy neopúšťajú EU.

 

Široké možnosti uplatnenia

Včielku je možné využiť tak pre vysvetľovanie, ako aj pre precvičovanie či vyhodnocovanie. Funguje na počítačoch, tabletoch, smartfónoch, projektoroch i interaktívnych tabuliach.

 

Jednoduchosť použitia

Aplikáciu zvládnu používať aj deti, ktoré ešte nevedia čítať. Je vhodná tiež pre učiteľov, ktori so zapojením technológií do výučby len začínajú.


Ako aplikácia Včielka funguje?

1. Vstup do aplikácie

K prihláseniu či registrácii sa dostanete zadaním svojej e-mailovej adresy, na ktorú Vám pošleme všetky dôležité informácie

2. Pridanie žiaka

Pri vytváraní profilu nového žiaka môžete zvoliť ľubovoľné meno a vybrať niektorý z rozkošných avatarov (obrázkov).

3. Voľba obťažnosti

S výberom cvičení Vám pomôže automaticky aplikácia alebo ich môžete vyberať ručne. V detaile cvičenia je potom tiež možnosť zvoliť úroveň obťažnosti.

4. Výber cvičení

Včielka ponúka množstvo hravých úloh. Je možné precvičovať viaceré predmety! Čaká na Vás: čítanie + písanie (SJ), cudzie jazyky (AJ, NJ, ŠJ) a čoskoro tiež počítanie.

5. Včielka pripravená

Účet úspešne založený a prvé cvičenia vybrané? Bzzupí! Usilovná Včielka je teraz pripravená pomôcť Vám na Vašej ceste za školským úspechom! Tri, dva, jeden, začíname!

6. Sledovanie výsledkov

Aplikácia Vám za každé úspešne splnené cvičenie prideľuje body, ktoré môžete hravo vymieňať za obrázky. Precvičujte pravidelne a budujte si svoju vlastnú ZOO!

Skúsenosti z domácej aj školskej praxe!

“Aplikáciu Včielka využívame nielen pri bežnom vyučovaní, ale osvedčila sa nám tiež pri práci so žiakmi s odlišným materinským jazykom. V nižších ročníkoch sa nám vďaka Včielke darí žiakov motivovať k čítaniu a práci s textom. So staršími žiakmi s jej pomocou precvičujeme vybrané gramatické javy. Veľké množstvo obrázkov sa nám výborne hodí pri práci so žiakmi - cudzincami, pomáhajú im totiž s rozširovaním slovnej zásoby. Včielka má však ešte ďalšiu veľkú výhodu - pomáha nám nielen s čítaním, ale tiež s rozvojom sluchového vnímania (napríklad správna výslovnosť, dĺžka samohlások alebo mäkčenie).
Naprieč našou školou tak vieme, že: Včielka je naša kamarátka a učí sa s nami.”
– pedagogička Jana M. –


“Učím chlapčeka cudzej národnosti a po zatvorení škôl nastal veľký problém, keď som mu nemohla osobne pomáhať a bola som mu k dispozícii iba provizórne na diaľku. Hľadala som miesto, kde by mohol pohodlne pracovať, zdokonaľovať sa a zároveň sa u toho aj dobre baviť. Včielka je na tieto účely perfektná. Ďakujem za ochotu pomôcť v dobe domáceho vyučovania! Pre nás pedagógov a asistentov je to veľká pomoc!”
– asistentka pedagóga Jana J.


“Pracujem s deťmi predškolského a mladšieho školského veku z cudzojazyčného prostredia. Dlhodobo Včielku využívam v rámci podpory hravého vývoja jazyka. Je skvelé, že aplikácia žiaka neprehlcuje informáciami ani prebytočnou slovnou zásobou. V dobe, kedy bolo vyučovanie dištančné, som prostredníctvom Včielky pomáhala svojim klientom, ktorí sa učili z domu a potrebovali teda moju vzdialenú pomoc.”
– lektorka Katka F. –


“Ja Včielku milujem, je super, že je tam na každé cvičenie niekoľko úrovní, ktoré sa dajú zmeniť buď manuálne alebo sa zmenia automaticky, až dieťa dosiahne určitý pokrok. Niektoré cvičenia boli u detí obľúbené viac, niektoré menej, ale celkovo hodnotím Včielku 5/5. Do platenej licencie sme išli dvakrát. Akonáhle sa dieťa s aplikáciou naučí pracovať, môže väčšinu cvičení robiť úplne samo. Oceňujem, že vám potom na email príde raz za týždeň graf pokroku.”"
– mamička Markéta G. –

 

Licencia pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pre odborné pracovisko typu CPPPaP, CŠPP alebo logopédie je Včielka vždy úplne zadarmo, viac v sekcii Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie.

Školská multilicencia pre školy a skupiny žiakov

Viac informácií o hromadných licenciách nájdete v sekcii Pre školy.