Zábavné precvičovanie doma aj v škole

Čítanie, angličtina, španielčina a nemčina na interaktívnej tabuli, v počítači, tablete aj telefóne. Obzvlášť vhodné pre deti so ŠPU.

Čo Včielka ponúka?

Slovenčina

Cvičenia na čítanie vychádzajú z princípov, ktoré používajú špeciálni pedagógovia v poradniach. Metodickým garantom je PaeDr. Renata Wolfová. Cvičenia sú vhodné pre deti na 1. stupni ZŠ, v prípade ťažkostí s čítaním aj pre staršie. Pri individuálnom precvičovaní sa aplikácia dokáže na mieru prispôsobiť danému dieťaťu, či už je s čítaním popredu alebo pozadu.

Matematika

Matematika vo Včielke pomáha deťom identifikovať a zaplniť medzery v matematike vďaka:

  • Rozdeleniu výučby do najmenších možných konceptov
  • Skutočne inkluzívnemu užívateľskému rozhraniu
  • Kombinácii internej a externej motivácie
  • Maximálnej podpore práce pedagógov
  • Spolupráci rodiny a školy

Vyskúšajte zadarmo

Angličtina

Cvičenia pokrývajúce prvých päť rokov štúdia angličtiny. Boli pripravované ako v spolupráci s učiteľmi angličtiny, tak aj s rodenými hovoriacimi. Rovnako ako sekcia čítania je aj sekcia angličtiny vhodná pre deti s dyslexiou alebo inými ŠPU. Aplikáciu je možné využiť nielen v škole, ale aj pri súkromnom individuálnom doučovaní angličtiny.

Ďalšie jazyky

Cvičenia pokrývajú začiatky štúdia. Na príprave sa podieľali priamo učitelia. Ako celá Včielka, aj ďalšie jazyky jsou vhodné pre deti s dyslexiou alebo inými ŠPU. Okrem využitia v školách nájde svoje uplatnenie aj pri súkromnom doučovaní.

Pre koho je Včielka?

Včielka pre rodičov

Pre rodičov

Rodičom Včielka umožňuje precvičovať s deťmi čítanie alebo jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou na počítači, tablete alebo telefóne.

Cenník pre rodičov
Včielka pre učiteľov

Pre učiteľov

Učiteľom Včielka pomáha urobiť hodiny zábavnejšie a zadávať samostatné precvičovanie aj žiakom, ktorí sú pozadu alebo naopak popredu.

Pre školy
Včielka pre špecialistov

Pre špecialistov

Špeciálnym pedagógom a logopédom Včielka umožňuje zadávať deťom individuálne precvičovanie na vysokej odbornej úrovni a sledovať ich výsledky.

Pre špecialistov

Príklady cvičení