Zábavné precvičovanie doma aj v škole

Čítanie, angličtina, španielčina a nemčina na interaktívnej tabuli, v počítači, tablete aj telefóne. Obzvlášť vhodné pre deti so ŠPU.


Čo Včielka ponúka?

Slovenčina

Cvičenia na čítanie vychádzajú z princípov, ktoré používajú špeciálni pedagógovia v poradniach. Metodickým garantom je PaeDr. Renata Wolfová. Cvičenia sú vhodné pre deti na 1. stupni ZŠ, v prípade ťažkostí s čítaním aj pre staršie. Pri individuálnom precvičovaní sa aplikácia dokáže na mieru prispôsobiť danému dieťaťu, či už je s čítaním popredu alebo pozadu.

Matematika

Matematika vo Včielke pomáha deťom identifikovať a zaplniť medzery v matematike vďaka:

  • Rozdeleniu výučby do najmenších možných konceptov
  • Skutočne inkluzívnemu užívateľskému rozhraniu
  • Kombinácii internej a externej motivácie
  • Maximálnej podpore práce pedagógov
  • Spolupráci rodiny a školy

Vyskúšajte zadarmo

Angličtina

Cvičenia pokrývajúce prvých päť rokov štúdia angličtiny. Boli pripravované ako v spolupráci s učiteľmi angličtiny, tak aj s rodenými hovoriacimi. Rovnako ako sekcia čítania je aj sekcia angličtiny vhodná pre deti s dyslexiou alebo inými ŠPU. Aplikáciu je možné využiť nielen v škole, ale aj pri súkromnom individuálnom doučovaní angličtiny.

Španielčina

Cvičenia pokrývajú prvých päť rokov štúdia španielčiny. Na príprave sa podieľali priamo učitelia zo Španielska. Tak ako celá Včielka je aj španielčina vhodná pre deti s dyslexiou alebo inými ŠPU. Okrem využitia v školách nájde svoje uplatnenie aj pri súkromnom doučovaní španielčiny.

Nemčina

Cvičenia pokrývajú začiatky štúdia nemčiny. Na príprave sa podieľali priamo učitelia z Nemecka. Ako celá Včielka, aj nemčina je vhodná pre deti s dyslexiou alebo inými ŠPU. Okrem využitia v školách nájde svoje uplatnenie aj pri súkromnom doučovaní nemčiny.

Pre koho je Včielka?

Včielka pre rodičov

Pre rodičov

Rodičom Včielka umožňuje precvičovať s deťmi čítanie alebo jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou na počítači, tablete alebo telefóne.

Cenník pre rodičov
Včielka pre učiteľov

Pre učiteľov

Učiteľom Včielka pomáha urobiť hodiny zábavnejšie a zadávať samostatné precvičovanie aj žiakom, ktorí sú pozadu alebo naopak popredu.

Pre školy
Včielka pre špecialistov

Pre špecialistov

Špeciálnym pedagógom a logopédom Včielka umožňuje zadávať deťom individuálne precvičovanie na vysokej odbornej úrovni a sledovať ich výsledky.

Pre špecialistov

Kde všade môžete používať Včielku?

Vstup do aplikácie

Online v prehliadači na počítači alebo interaktívnej tabuli

Včielka na Google Play

Na Android tabletoch a telefónoch

Príklady cvičení