Matematika pre Ukrajincov

Pomôžme ukrajinským deťom so základmi matematiky!

Cieľom aplikácie Včielka je pomôcť skutočne všetkým deťom, ktoré sa v základoch matematiky strácajú. Medzi ne patria samozrejme aj deti s odlišným materinským jazykom (OMJ). Vo Včielke je preto možné zobraziť a prehrať zvukové inštrukcie vo dvoch jazykoch zároveň (napr. v slovenčine a ukrajinčine), aby zadaniu rozumel pedagóg, ako aj samotné dieťa. Okrem matematiky sa tak deti učia aj prirodzene slovensky! Včielka je tak ideálnym pomocníkom pre učiteľov v materských a základných školách, kam prichádzajú ukrajinské deti, ktoré ešte vôbec slovensky nevedia.

Včielka pomáha odhaliť skutočné medzery v matematike!

To, ktorej časti matematiky dieťa nerozumie, nemusí byť ihneď zrejmé. Ak má problém so zlomkami, často mu nepomôže množstvo ďalších cvičení na precvičovanie zlomkov. Je pravdepodobné, že v skutočnosti nerozumie už napríklad deleniu alebo násobeniu. Včielka pomáha takéto medzery nájsť a doplniť.

Každé cvičenie vo Včielke predstavuje čiastkovú mentálnu zručnosť.

Deti mávajú problémy s nadväznosťou matematických poznatkov. Ak deti niektorú oblasť nepochopia, je pre ne náročné na ňu plynule nadviazať. Včielka ponúka rozdelenie výučby do najmenších možných konceptov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s deťmi so špecifickými poruchami učenia (SPU) máme veľmi dobre zmapované, aké všetky mentálne kroky musí dieťa v hlave uskutočniť, aby skutočne porozumelo danému matematickému konceptu.

Ukážky cvičení:

102
Nájdi všetky zvieratá podľa 2 znakov

Rané matematické predstavy

117
Spoznaj vľavo/vpravo na druhej osobe

Rané matematické predstavy

124
Doplň, aby bolo viac/menej o

Rané matematické predstavy

130
Matematické schody

Rané matematické predstavy

136
Koľko obrázkov zmizlo?

Rané matematické predstavy

202
Co patří k sobě?

Počítanie do 5

209
Objav všetky možnosti zloženia hranola

Počítanie do 5

406
O koľko viac/Koľko chýba (0 - 20)

Počítanie do 20

552
 Jednoduché slovné problémy (0 - 100) bez obmedzenia
Počítanie do 100
701
Priraď tieň k obrázku

Geometria

Chcete vyskúšať Včielku aj vo svojej škole či škôlke?
Získajte skúšobnú licenciu na 2 mesiace zadarmo!

+420 799 512 123
podpora@vcielka.online

Vytvorené s láskou k deťom nielen so špecifickými poruchami učenia.

Pretavili sme všetky naše doterajšie skúšenosti s výučbou nielen detí s SPU, ale i tých, ktorým výučba z nejakého dôvodu utiekla. Aplikácia je tak vhodná okrem iného aj pre deti s autizmom, dyslexiou, ADHD, iným materinským jazykom alebo poruchami zraku.

 

Podpora učiteľa

Včielka umožňuje učiteľovi zmapovať medzery v matematike v celej triede a priebežne sledovať, ako sa žiakom darí ich zapĺňať.

 

Ochrana súkromia detí

Aplikácia nezobrazuje reklamy, nezbiera žiadne osobné údaje o deťoch a neukladá marketingové cookies. Dáta nikdy neopúšťajú EU.

 

Široké možnosti uplatnenia

Včielku je možné využiť tak pre vysvetľovanie, ako aj pre precvičovanie či vyhodnocovanie. Funguje na počítačoch, tabletoch, smartfónoch, projektoroch i interaktívnych tabuliach.

 

Jednoduchosť použitia

Aplikáciu zvládnu používať aj deti, ktoré ešte nevedia čítať. Je vhodná tiež pre učiteľov, ktori so zapojením technológií do výučby len začínajú.

Pilotné testovanie - skúsenosti zahraničných škôl

Učitelia z pilotných projektov v ČR, na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku a Izraeli sa jednomyselne zhodujú, že okrem pokroku v matematike je u detí vidieť zlepšenie sebavedomia, sústredenia, samostatnosti, spolupráce s ďalšími deťmi alebo napríklad zlepšenie dochádzky alebo digitálnych schopností.

"Aplikácia mi dáva jasný prehľad o tom, na čom by som mala s deťmi viac pracovať, kde majú problémy a na čo by som sa mala vo výučbe viac zamerať."

Anca, Rumunsko

“Vďaka Včielke majú deti matematiku radi a vnímajú ju ako zábavnú činnosť. Nie je to len hra ako odmena po učení, ale skutočné učenie hrou.

Eva, Slovensko

“Aplikácia pomohla žiakom nielen v matematike, ale tiež v získavaní väčšieho sebavedomia a zlepšeniu ich vnímanie seba samých.

Agata, Polsko

Vplyv na žiakov z pohľadu učiteľov:

"Veľmi ma tiež potešilo, aký vplyv mala aplikácia na vzťah detí ku škôlke a ich veľký záujem o to, aby nezmeškali žiadnu hodinu a neprišli tak o možnosť aplikáciu používať. Mala som žiakov, ktorí odmietali odísť zo škôlky domov a prosili rodičov, aby sa pre ne vrátili neskôr, aby mali čas na ďalšie cvičenie v aplikácii.""V tomto konkrétnom prípade, u chlapca, ktorý v škole dlhšiu dobu chýbal, mi Včielka pomohla veľmi jednoducho vyhodnotiť jeho úroveň, pomohla mi zopakovať väčšinu tém, ktoré zameškal a dostala ho na správnu úroveň vedomostí.""Z pokroku u jedného konkrétneho žiaka mám veľkú radosť, pretože obvykle je veľmi plachý, aktivne sa nezapája do žiadnej činnosti, aj keď je šikovný a bystrý. Ale vďaka Včielke som videla pokroky v spolupráci, pretože žiadal ostatných spolužiakov o pomoc. Schválne som požiadala jedného z jeho spolužiakov, aby si vedľa chlapca sadol, aby som zistila, či začne komunikovať, a to sa aj podarilo. Teraz sú kamaráti."

Záznam z metodického webinára s PaedDr. Renatou Wolfovou (2. 5. 2022)