Cenník

Cenník predplatného aplikácie Včielka po vyčerpaní nezáväznej skúšobnej doby zadarmo.

Školská multilicencia pre školy a skupiny žiakov

Viac informácií o hromadných licenciách nájdete v sekcii Pre školy.

Individuálna cena predplatného pre rodičov

Včielku získate na vyskúšanie zadarmo na 1 týždeň + 1 týždeň zadarmo navyše za každého pozvaného a registrovaného užívateľa (max. 5 týždňov navyše).

Po uplynutí platnej licencie (bezplatnej skúšobnej alebo zakúpenej na určitú dobu) nebude možné ďalej spúšťať žiadne cvičenia. Pre ďalšie precvičovanie si potom sami môžete vybrať najlepší variant licencie.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 %.
1 mesiac
6
6 mesiacov
30
12 mesiacov
45


Darčekové poukazyLicencia pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pre odborné pracovisko typu CPPPaP, CŠPP alebo logopédie je Včielka vždy úplne zadarmo, viac v sekcii Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie.

Školské multilicencie

Viac v sekcii Pre školy.