O Včielke

Včielka je vytváraná odborníkmi z oblasti vzdelávania a porúch učenia, a to tak, aby slúžila ako interaktívna pomôcka v škole aj doma.

Začiatky aplikácie Včielka

Zakladatelia:

Michal Zwinger, Michal Hudeček, Šimon Rozsíval, Marek Lisý, Veronika Pavlíková, Renata Wolfová.

Náš tím mal pri zakladaní českej Včelky niekoľkoročné skúsenosti s vývojom aplikácií na tréning čítania a všeobecne v pretváraní akademických poznatkov do moderných spôsobov vzdelávania.

Tím stojaci za aplikáciou Včielka v minulosti založil projekt Legentas, čo je aplikácia na výučbu rýchleho čítania. Pri práci na projekte Legentas tím nadobudol cenné skúsenosti s vývojom vzdelávacích aplikácií, ktoré sa rozhodli zúročiť ďalej.

Aplikácia Včielka dnes

V roku 2019 sa česká Včelka pre vysoký záujem rozrástla o sesterskú aplikáciu Včielka, ktorá sa okrem slovenčiny venuje ďalším predmetom a buduje užívateľsky prívetivé prostredie pre komplexné prvostupňové precvičovanie. Základom aplikácie je čítanie, okrem toho je však možné precvičovať počítanie, angličtinu, španielčinu a nemčinu. Najnovšie do aplikácie pribudla funkcia diagnostiky.

Odborná časť tímu

PaedDr. Tatiana Gandelová - špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou v poradenstve zameranom na deti a ich rodiny. Predmety so sameraním na špeciálnu pedagogiku vyučovala aj na vysokej škole. V súčasnosti je riaditeľkou centra špeciálno-pedagogického poradenstva a venuje sa aj filiálnej terapii a neurofeedback terapii.

Mgr. Zdenka Valeková - ako špeciálna pedagogička a učiteľka primárneho vzdelávania sa dlhodobo zaoberá problematikou rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov. V súčasnosti pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na pozícii interný expert. Aktuálne sleduje dobrú prax a multidisciplinárny prístup v školách a školských zariadeniach na Slovensku. 

Na českej Včelke sa odborne podieľajú špeciálna pedagogička a jedna zo zakladateliek Včelky, PaedDr. Renata Wolfová a odborná asistentka na katedre psychológie na Univerzite Karlovej, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Na poľskej aplikácii Pszczolka s nami spolupracuje napríklad Violetta Piasecka.


Zloženie Včielka tímu

Michal Zwinger a Michal Hudeček vedú od začiatku celý tím a riešia predovšetkým rozvoj aplikácie. Marek Lisý a Šimon Rozsíval boli hlavnými programátormi v začiatkoch Včielky, Android verziu naprogramoval Tomáš Valenta, neskôr sa do nášho IT tímu pridal Josef Šupka. Za svoj dizajn vďačí Včielka Veronike Pavlíkovej, za ilustrácie Kamile Burianovej. Hlas slovenskej Včielky patrí Barbore Vizváryovej. 

Výraznou pomocou boli/sú tiež kolegyne z užívateľskej podpory, marketingu a prezentácie Včielky - Tereza Philippová, Dang Phuong Linh, Petra Spilková, Romana Carbolová, Michaela Ondráková, Andrea Nekvapilová, Natálie Hiclová, Eva Ryšánková, Patrícia Chudjaková a Barbora Holazová.

V rámci rôznych jazykových verzií patrí poďakovanie množstvu stážistov z rôznych krajín, ktorí sa podieľali na vývoji predmetov vo Včielke (angličtina, španielčina, nemčina). Na sesterskej aplikácii Pszczółka a v Poľsku (tu má zásluhu Justýna Surma a Weronika Jagodzińská).