Slovenčina pre cudzincov

Slovenčina môže byť zábava aj pre žiakov-cudzincov!

V aplikácii Včielka sme výrazne rozšírili sekciu určenú pre žiakov s odlišným materinským jazykom.
Sekciu PRE CUDZINCOV objavíte v aplikácii Včielka pod predmetom SLOVENČINA.

Ako aplikácia Včielka pomáha pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka?

  • Viac ako 100 typov cvičení na precvičovanie slovnej zásoby, správnej výslovnosti, posluchu aj čítania
  • Široké možnosti nastavenia cvičení vrátane aktuálne preberaných tém a jazykovej úrovne SERR  
  • Špeciálne cvičenia zamerané na typické ťažkosti žiakov s OMJ - dĺžky samohlások, di/ti/ni/li/de/te/ne/le a ďalšie
  • Využitie pri skupinovej výučbe na projektore aj pri domácom individuálnom precvičovaní na počítači/telefóne
  • K dispozícii viac ako 10 000 zvukových nahrávok slov
  • Jednoduchá tvorba cvičení s vlastnou slovnou zásobou na mieru danému žiakovi / tematickému plánu
  • Jednoduchšie nadviazanie kontaktu s dieťaťom prostredníctvom zábavnej aktivity

Vyskúšať aplikáciu Včielka ZADARMO

Spätná väzba na decembrový termín webinára:
"Pre mňa bol webinár veľmi prínosný, pretože som mala možnosť vidieť, ako jednotlivé aktivity využívať. Oceňujem, že lektorka vychádzala zo svojich skúseností a poskytla cenné informácie zo svojej praxe."

"Úžasný webinár. Skvelá lektorka. Užitočné informácie z hľadiska využitia aplikácie Včielka aj z hľadiska možností, ako objednať. Chceme o vašej ponuke informovať kolegov v škole, skúsiť ju zadarmo medzi kolegami a žiakmi, uvažujeme o používaní v blízkej budúcnosti."

"Veľmi pekne všetko vysvetlené, veľmi prínosné. Včielku používam so žiakmi 2-3 triedy, budem prehovárať p. riaditeľa o predĺženie licencie, končí nám vo februári. Ešte raz veľká vďaka."

"Pekná praktická ukážka ako s programom pracovať! Teraz môžem odporúčať ďalším učiteľom konkrétne cvičenia k posilneniu zručností detí so ŠPU a detí s OMJ.""


Novinky na prácu so študentmi s odlišným materinským jazykom predstavuje vo videu nižšie lektorka Mgr. Lenka Ježó Garančovská, PhD.Skúsenosti z domácej aj školskej praxe!

"Aplikáciu Včielka využívame nielen pri bežnej výučbe slovenského jazyka, ale osvedčila sa nám taktiež pri práci so žiakmi s odlišným materinským jazykom. V nižších ročníkoch sa nám vďaka Včielke darí žiakov motivovať k čítaniu a práci s textom. So staršími žiakmi s jej pomocou precvičujeme vybrané gramatické javy. Veľké množstvo obrázkov sa nám výborne hodí pri práci so žiakmi – cudzincami, pomáhajú im totiž s rozširovaním slovnej zásoby. Včielka má však ešte ďalšiu veľkú výhodu – pomáha nám nielen s čítaním, ale tiež s rozvojom sluchového vnímania (napríklad správna výslovnosť, dĺžka samohlások alebo mäkčenie). Naša škola tak vie, že: Včielka je naša kamarátka a učí sa s nami.“
-- pedagogička Jana M. --


"Učím chlapčeka cudzej národnosti a po zavretí škôl nastal veľký problém, keď som mu nemohla osobne pomáhať a bola mu k dispozícii len provizórne na diaľku. Hľadala som miesto, kde by mohol pohodlne pracovať, zdokonaľovať sa a zároveň sa pri tom aj dobre bavil. Včielka je pre tieto účely perfektná. Ďakujem za ochotu pomôcť v dobe domácej výučby! Pre nás pedagógov a asistentov je to veľká pomoc!"
-- asistentka pedagóga Jana J. --


"Pracujem s deťmi predškolského a mladšieho školského veku z cudzojazyčného prostredia. Dlhodobo Včielku využívam v rámci podpory hravého vývoja jazyka. Je skvelé, že aplikácia žiaka nezahlcuje informáciami ani prebytočnou slovnou zásobou. V dobe, kedy prebiehala dištančná výučba, som prostredníctvom Včielky pomáhala svojim klientom, ktorí sa učili z domu a potrebovali teda moju vzdialenú pomoc."
-- lektorka Katka F. --


"Ja Včielku milujem, je super, že je tam na každé cvičenie niekoľko úrovní, ktoré sa dajú zmeniť buď manuálne alebo sa zmenia automaticky, keď dieťa dosiahne určitý pokrok. Niektoré cvičenia boli u detí obľúbené viac, niektoré menej, ale celkovo hodnotím Včielku 5/5. Do platenej licencie sme išli dvakrát. Ak sa raz dieťa s aplikáciou naučí, môže väčšinu cvičení robiť úplne samo. Oceňujem, že vám potom raz do týždňa na e-mail príde graf pokrokov."
-- mamička Markéta G. --

 

Včielka pre malých aj veľkých!

Hoci hravú grafiku Včielky ocenia predovšetkým deti mladšieho školského veku, vôbec to neznamená, že by so Včielkou nemohli precvičovať tiež starší študenti alebo dospelí! Využite Včielku ako studnicu príkladov a hravej inšpirácie.


Máte vo svojej škole či škôlke žiakov s OMJ?

Vyskúšajte aplikáciu Včielka na 1 mesiac ZADARMO pre neobmedzený počet učiteľov a žiakov. Na sprístupnenie tejto nezáväznej skúšobnej doby nás kontaktujte na nižšie uvedený e-mail alebo telefón.

Barbora Holazová
podpora@vcielka.online
+420 799 512 123