Včielka Ukrajine

Prístup do aplikácie ZADARMO pre Ukrajincov  / Бджілка для українців БЕЗКОШТОВНО

V rámci pomoci vojnovým utečencom so zámerom posilnenia ich schopnosti zaradiť sa do bežného života na Slovensku (prípadne v iných krajinách) Včielka sprístupnila ukrajinskú verziu aplikácie ZADARMO pre všetkých Ukrajincov.

Na získanie prístupu sa stačí jednoducho zaregistrovať a v aplikácii použiť promo kód, ktorý nájdete nižšie ⬇️.

REGISTROVAŤ SA DO APLIKÁCIE ZADARMO

PROMO KÓD: VCIELKAUKRAJINE

Ako použiť promokód? Kompletný návod nájdete TU1️⃣ SLOVENČINA PRE CUDZINCOV:

Hlavnou prínosnou časťou aplikácie je Slovenčina pre cudzincov. Táto časť je vhodná pre Ukrajincov, ktorí sa chystajú zotrvať na Slovensku. Sekcia je zameraná na výučbu slovenského jazyka študentov s odlišným materinským jazykom, cieľom je teda zjednodušiť a urýchliť proces učenia slovenčiny

Uvedenú sekciu PRE CUDZINCOV objavíte v ľavom filtrovacom menu pod predmetom SLOVENČINA


Ako aplikácia Včielka pomáha pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka?

 • Viac ako 100 typov cvičení na precvičovanie slovnej zásoby, správnej výslovnosti, posluchu aj čítania
 • Široké možnosti nastavenia cvičení vrátane aktuálne preberaných tém a jazykovej úrovne SERR 
 • Špeciálne cvičenia zamerané na typické ťažkosti žiakov s OMJ - dĺžky samohlások, di/ti/ni/li/de/te/ne/le a ďalšie
 • Využitie pri skupinovom vyučovaní na projektore aj pri domácom individuálnom precvičovaní na počítači/telefóne
 • K dispozícii viac ako 10 000 zvukových nahrávok slov
 • Jednoduchá tvorba cvičení s vlastnou slovnou zásobou na mieru danému žákovi / tematickému plánu
 • Jednoduchšie naviazanie kontaktu s dieťaťom prostredníctvom zábavnej aktivity2️⃣ MATEMATIKA:

Predmet MATEMATIKA bude už čoskoro prístupný tiež v ukrajinskom jazyku. Daná sekcia je zameraná primárne na prvostupňové deti. Cieľom je zabrániť vzniku medzier, ktoré sa môžu objaviť v dôsledku prerušenia školskej docházky, pomôcť vybudovať stabilné základy matematiky a umožniť tak deťom úspešný rozvoj ďalších matematických predstáv bez väčších ťažkostí.

Matematika vo Včielke pomáha deťom vďaka:

  • Rozdeleniu výučby do najmenších možných konceptov
  • Skutočne inkluzívnemu užívateľskému rozhraniu 
  • Kombinácii internej a externej motivácie
  • Maximálnej podpore práce pedagógov
  • Spolupráci rodiny a školy

REGISTROVAŤ SA DO APLIKÁCIE ZADARMOPotrebujete pomôcť? Kontaktujte Včielka podporu!

Barbora Holazová
podpora@vcielka.online
+420 799 512 123

 Бджілка про українців

В рамках надання допомоги військовим біженцям заради зміцнення їх здатності вписатися в нормальне життя в Словаччині, Бджілка зробила спеціальний  додаток БЕЗКОШТОВНИМ для всіх українців.

Щоб отримати доступ, вам просто потрібно зареєструватися та використовувати промо-код у додатку, який ви знайдете нижче ⬇️.

Зареєструйся в додатку абсолютно безкоштовно

ПРОМОКОД: VCÍELKAUKRAJINE

Як використати промокод? Повну інструкцію можна знайти тут1️⃣ СЛОВАЦЬКА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ:

Головним пріоритетом цієї програми словацька мова для іноземців. Цей розділ підходить для українців, які збираються залишитися в Словаччині. Цей розділ спрямований на викладання словацьку мову студентам з іншою рідною мовою, тому мета полягає в тому, щоб полегшити і прискорити процес вивчення.

Вищезгаданий розділ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ можна знайти в лівому меню фільтра в розділі.

Як Бджілка допомагає у вивченні словацьку мову як іноземної?

 • P Більше 100 видів вправ для відпрацювання словникового запасу, правильної вимови, аудіювання і читання
 • Š Широкі можливості для для налаштування вправ, включаючи актуальні теми
 • S Спеціальні вправи, орієнтовані на типові труднощі учнів з іншою рідною мовою - довжиною голосних, di / ti / ni та іншими
 • V Зручне у використанні на групових заняттях на проекторі і навіть вдома роблячи індивідуальні вправи на комп'ютері / телефоні
 • K Доступно більше 10 000 аудіозаписів слів (дубльованих під наглядом досвідченого логопеда)
 • M Можливість записувати свій голос через мікрофон і порівнювати його з дубльованим шаблоном
 • S Легко створювати вправи з вашим власним словниковим запасом, який адаптований до студентського / тематичного плану
 • S Легше встановити контакт з дитиною за допомогою веселих занять2️⃣ МАТЕМАТИКА:

Цей розділ орієнтований в першу чергу на першокласників. Мета полягає в тому, щоб запобігти прогалин, які можуть з'явитися в результаті перерв у навчанні, допомогти закласти міцну основу математики і, таким чином, сприяти успішному подальшому математичному розвитку для  дітям без особливих труднощів.

Бджола допоможе дітям з математикою завдяки:

  • розподілу навчання до найменших концепцій
  • о-справжньому інклюзивному інтерфейсу користувача
  • поєднання внутрішньої і зовнішньої мотивації
  • максимальній підтримці роботи педагогів
  • співпраці сім'ї та школи


Зареєструйся в додатку абсолютно безкоштовно

кольоровий флаєр


чорно-білий флаєрПотрібна допомога? Зверніться до служби підтримки!

Yelyzaveta Ryzhuk
dopomoha@bdzholka.com.ua