Pomenovanie pohybujúcich sa obrázkov

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Pomenovanie pohybujúcich sa obrázkov

Fonológia


Pomenovanie pohybujúcich sa obrázkov

Jmenování pohybujících se obrázků: Cvičení podporuje výbavnost pojmů, orientaci na řádce, postřeh

Toto cvičení stimuluje rychlejší a operativnější výbavnost pojmů (případně pouhé procvičování) v reakci na obrázek pod časovým tlakem. Dítě trénuje pohotovost při "čtení" obrázků v situaci, kdy se obrázky - podnětový materiál pohybuje v rámci řádky.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře, ale i pro děti, které sice zatím nečtou, ale o psaný text se zajímají nebo by se zajímat měly z důvodu věku.

V tomto případě je vhodnější, aby dospělý/trenér u dítěte seděl a kontroloval správnou orientaci na řádce při čtení obrázků. Cvičení sice nedovolí chybu, ale je důležité kontrolovat, aby cvičení nebylo pro dítě příliš náročné. V případě potřeby je možno zvolit nastavení, kdy dítě si slovo musí přečíst (začínající čtenář) nebo je dítěti slovo přečteno (nečtenář).