Čítanie obrázkov, písmen, slabík a slov po riadkoch

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Čítanie obrázkov, písmen, slabík a slov po riadkoch

Fonológia


Čítanie obrázkov, písmen, slabík a slov po riadkoch

Jmenování na řádce - hlásky - cvičení podporuje výbavnost a přiřazování hláska/písmeno a orientaci na řádce.

Toto cvičení stimuluje rychlejší a operativnější pojmenovávání hláska - písmeno. Svým způsobem je obdobou čtení písmen z techniky čtení. Rovněž cvičení podporuje levo-pravou orientaci na řádce při čtení, pokud vedeme dítě ke čtení na řádce.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře. Můžeme využít možnosti při nastavení - velikost, font, předčítání, rozložení písmen. Pokud dítě písmeno nezná, může si ho nechat přečíst.

V tomto případě je vhodnější, aby dospělý/trenér u dítěte seděl a kontroloval správnou orientaci na řádce při čtení písmen, případně kurzorem levo-pravý směr vedení očních pohybů podporoval.