Jednoduché slová, precvičovanie vo fixačnom obrazci

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Jednoduché slová, precvičovanie vo fixačnom obrazci

Technika čítania


Cvičenie podporuje rozširovanie zrakového poľa pri čítaní a celkovo jeho prispôsobovanie s ohľadom na obťažnosť slov, ktoré čitateľ trénuje. Fixačný obrazec je vhodné cvičiť až po nácviku čítania slov.


Jednoduché slová, precvičovanie vo fixačnom obrazci