Vynechanie prvej a poslednej hlásky v slove

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Vynechanie prvej a poslednej hlásky v slove

Fonológia


Vynechanie prvej a poslednej hlásky v slove

Vynechávání první a poslední hlásky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonematického uvědomování - rozpoznávání a manipulaci s hláskami ve slově (elizi hlásek). Cvičení procvičuje určování a následné vynechávání první hlásky ve slově nebo poslední hlásky ve slově.

Tato dovednost je nutná pro budoucí úspěšnou orientaci dítě v hláskové struktuře slova a následně je nezbytná pro budoucí správný vývoj čtení a psaní.

Toto cvičení je vhodné pro předškoláky nebo rané školáky jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje nebo začínající čtenáře, kteří mají problém s počátečním osvojováním čtení i psaní. Žáci, kteří jsou vyučováni genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže i v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova i tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Kontrolu - správnost provádí trenér. Dítě, které čte, si může provádět kontrolu samo porovnáním svého vysloveného "slova" a zobrazeného torza slova.