Hláskovanie - pokročilé

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Hláskovanie - pokročilé

Fonológia


Hláskovanie - pokročilé

Analýza slova pokročilá - určování písmen: Cvičení podporující fonematické uvědomování - postupné rozpoznávání/izolování hlásek ve slově jdoucí za sebou. Tato dovednost je spoluurčující pro úspěšný rozvoj čtení a psaní. Je třeba od začátku dbát na rozlišování správné délky samohlásky a měkčení (př. di/dy, dí/di,...).

Toto cvičení je vhodné i pro starší čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slov a dodržováním délky samohlásek, vynecháváním písmen při psaní. Obtížnost je možno nastavit volbou vhodné skupiny slov v nastavení cvičení.

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.