Jednoduché slabiky

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Jednoduché slabiky

Technika čítania


Cvičenie podporuje osvojovanie a následnú automatizáciu čítania slabík. Umožňuje zamerať sa na špecifickú obťažnosť pre dieťa z hľadiska zapamätania grafického tvaru, zvukovej podobnosti či obťažnej artikulácie. Je vhodné pre začínajúcich čitateľov.


Jednoduché slabiky