Písanie slovných spojení a viet - diktát

Tipy ako s týmto cvičením pracovať doma aj v škole.

Písanie slovných spojení a viet - diktát

Písanie


Písanie slovných spojení a viet - diktát

Písanie slovných spojení a viet - diktát - který umožňuje procvičování/integraci více funkcí.

Dítě musí dávat pozor - naslouchat, slyšená slova analyzovat na hlásky, ty zapsat - diktovat si po písmenech, diakritiku psát rovnou a následně slova přečíst tak, jak jsou napsána. Případné nesrovnalosti opravit. Dítě využívá sluchové paměti, analýzy, syntézy, rozlišování, ale i znalostí z české gramatiky. Diktát představuje na 1. stupni velmi náročný úkol. Dítě může psát na klávesnici nebo si může nechat diktovat do sešitu. Pokud bude využívat klávesnici, pak jsou úkoly objektivně vyhodnocovány. Aplikace nedovolí chybu.

Toto cvičení je vhodné pro začínající úspěšné čtenáře ke konci 1. třídy, zejména však čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a zvýšenou chybovostí i následnou opravou při psaní. Toto cvičení umožňuje nácvik techniky autodiktátu: diktovat si po písmenech, diakritiku psát rovnou a následně slova přečíst tak, jak jsou napsána. Případné nesrovnalosti opravit.

Náročnost cvičení je dána i nastavením počtu úkolů ve více nastavení.