Porozumenie matematickým úlohám

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Porozumenie matematickým úlohám

Čitateľská gramotnosť


Porozumenie matematickým úlohám

Porozumění - matematická gramotnost

Čtenář si musí pozorně přečíst předložený text. Následně odpovídá na otázky výběrem z nabídky odpovědí. Texty podporují čtenářskou gramotnost (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikace získaných informací, … ve vztahu k reálnému životu). Svým zaměřením texty podporují rozvoj matematických představ - aplikaci numerických operací.

Texty nabízejí tři obtížnosti pro žáky 1., 2. nebo 3. třídy základní školy. Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře jistě přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.