Porozumenie prísloviam

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Porozumenie prísloviam

Čitateľská gramotnosť


Porozumenie prísloviam

Porozumění - přísloví

Cvičení rozvíjí porozumění příslovím s využitím doplňování textu - přísloví nebo hledání vysvětlení přísloví.

Cvičení nabízí podporu porozumění metakognitivní stránce textu, tedy textu, ve kterém sdělení není explicitně vyjádřeno. Čtenář se musí nad textem zamýšlet.

Cvičení je vhodné pro starší čtenáře na 1. stupni základní školy nebo kohokoliv, kdo dokáže s textem již na této úrovni pracovat. Cvičení nabízí dvě obtížnosti. Čtenář přetahováním části textu dokončuje přísloví. Další varianta je, že čtenář přetahováním vybírá k přísloví jeho vysvětlení.

Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře vždy přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.