Diktát od jednoduchších slov po slovné spojenia

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Diktát od jednoduchších slov po slovné spojenia

Písanie


Diktát od jednoduchších slov po slovné spojenia

diktát - umožňuje procvičování/integraci více funkcí.

Dítě musí dávat pozor - naslouchat, slyšená slova analyzovat na hlásky, ty zapsat - diktovat si po písmenech, diakritiku psát rovnou a následně slova přečíst tak, jak jsou napsána. Případné nesrovnalosti opravit. Dítě využívá sluchové paměti, analýzy, syntézy, rozlišování, ale i znalostí z české gramatiky a daší funkce. Diktát představuje na 1. stupni velmi náročný úkol. Dítě může psát na klávesnici nebo si může nechat diktovat do sešitu. Pokud bude využívat klávesnici, pak jsou úkoly objektivně vyhodnocovány. Aplikace nedovolí chybu.

Toto cvičení je vhodné pro čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a zvýšenou chybovostí i následnou opravou při psaní. Toto cvičení umožňuje nácvik techniky autodiktátu: diktovat si po písmenech, diakritiku psát rovnou a následně slova přečíst tak, jak jsou napsána. Aplikovat gramatické vědomosti. Případné nesrovnalosti opravit.

Náročnost cvičení je dána i nastavením obtížnosti slov, slovních spojení a počtu úkolů ve více nastavení.