Technika čítania v triede

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Technika čítania v triede

Technika čítania


Toto cvičenie kombinuje väčšinu cvičení zo sekcie Technika čítania do jedného cvičenia. Je vhodné pre začínajúcich čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania alebo pre čitateľov, ktorí síce čítajú náročnejšie texty, ale nemajú dobre zvládnuté čítanie slovných spojení tohto typu.


Technika čítania v triede