Technika čítania v triede

Tipy ako s týmto cvičením pracovať doma aj v škole.

Technika čítania v triede

Technika čítania


Toto cvičenie kombinuje väčšinu cvičení zo sekcie Technika čítania do jedného cvičenia, slúži najmä na precvičovanie správneho čítania na projektore alebo interaktívnej tabuli.


Technika čítania v triede

Umožňuje zmeniť obsah cvičení jednoducho a rýchlo. Napríklad je možné obsah zmeniť z čítania písmen na čítanie slabík, jednoduchých slov, náročnejších slov, pseudoslov, ťažších slovných spojení atď.

V cvičení je možné obmedziť obsah napríklad len na slová obsahujúce slabiky di, ti, ni, li / dy, ty, ny, ly alebo iné časté javy.

Cvičenie je vhodné pre začínajúcich čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania alebo pre čitateľov, ktorí síce čítajú náročnejšie texty, ale nemajú dobre zvládnuté čítanie slovných spojení tohto typu.
Táto skutočnosť ich teda brzdí v ďalšom rozvoji plynulosti a presnosti čítania. Precvičovať môže čitateľ sám alebo s podporou trénera. Ak sa čítaniu darí, ale čitateľ si nie je istý, môže pracovať aj samostatne.
Kontrola trénerom je vhodná kvôli kontrole správnosti. Pomocou filtrov je možné vybrať slová, ktoré chce čitateľ prednostne precvičovať z rôznych dôvodov – zvukové a tvarové podobnosti, obťažná výslovnosť. Samozrejme je možné zvoliť typ písma, veľkosť, spôsob zobrazovania slabík, ozvučenie, počet cvičení.
Pre nácvik plynulosti a viazanosti by bolo vhodné, aby čitateľ už nepotreboval striedavé zobrazovanie slabík (tučné/tenké). V závere si čitateľ sám ohodnotí obťažnosť úlohy.