Technika čítania s nastavením slov

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Technika čítania s nastavením slov

Technika čítania


Toto cvičenie kombinuje väčšinu ostatných cvičení zo sekcie Technika čítania do jedného cvičenia a slúži najmä na precvičovanie správneho čítania na projektore alebo interaktívnu tabuľu.


Technika čítania s nastavením slov

Umožňuje zmeniť obsah cvičenia jednoducho a rýchlo. Napríklad, je možné obsah zmeniť z čítania písmen na slabiky, jednoduché slová, náročnejšie slová, pseudoslová, náročnejšie slovné spojenie a pod.

V cvičení je možné obmedziť obsah napríklad len na slová obsahujúce slabiky dy, tie, ny/di, tí, ňu alebo iné časté javy.

Cvičenie je vhodné pre začínajúcich čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania alebo čitateľov, ktorí síce už čítajú náročnejšie texty, ale nemajú plnohodnotne zvládnuté čítanie tohto typu slovných spojení. Táto skutočnosť ich brzdí v ďalšom rozvoji plynulosti a presnosti čítania. Precvičovať môže čitateľ sám alebo s podporou trénera. Ak sa mu čítanie ide dobre a čitateľ si len nie je istý, môže pracovať samostatne. Kontrola trénerom je vhodná z dôvodu kontroly správnosti. Pomocou filtrov je možné vybrať slová, ktoré chce čitateľ prednostne precvičovať z rôznych dôvodov zvukovej a tvarovej podobnosti, ťažkej vysloviteľnosti.

Samozrejme je možné voliť typ písma, veľkosť, spôsob zobrazenia slabík, ozvučenie, počet cvičení. Pre nácvik plynulosti a náväznosti by bolo vhodné, aby čitateľ už nepotreboval striedavé zobrazovanie slabík (hrubé/tenké.) V závere si čitateľ sám ohodnotí obtiažnosť úlohy.