Zatvorené slabiky

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Zatvorené slabiky

Technika čítania


Cvičenie podporuje osvojovanie a následnú automatizáciu čítania zatvorených slabík. Umožňuje zamerať sa na špecifickú obťažnosť pre dieťa z hľadiska zapamätania grafického dizajnu, zvukovej podobnosti či obťažnej artikulácie. Je vhodné pre začínajúcich čitateľov alebo čitateľov, ktorí síce čítajú náročnejšie texty, ale nemajú plnohodnotne zvládnuté čítanie zatvorených slabík.


Zatvorené slabiky