Najjednoduchšie slová s predložkami

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Najjednoduchšie slová s predložkami

Technika čítania


Čítanie predložiek so slovami predstavuje dôležitú etapu rozvoja čítania. Predložkové väzby je vhodné začať nacvičovať s využitím zobrazovania v stĺpci, postupne voliť zobrazovanie v centre. Náhodné zobrazovanie slovných spojení podporuje automatizáciu - plynulosť a viazanosť čítania. Cvičenie je vhodné pre všetkých čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania.


Najjednoduchšie slová s predložkami