Určovanie slabík - pokročilé

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Určovanie slabík - pokročilé

Fonológia


Určovanie slabík - pokročilé

Analýza slova pokročilá - určování slabik: cvičení podporující fonologické dovednosti - rozdělování slov na slabiky, určování počtu slabik, vnímání délky samohlásek/slabik.

Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova - rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek - slabik.

Toto cvičení je vhodné pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. Žáci, kteří jsou vyučování genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.