Trojica (obrázky, zvuky, slová)

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Trojica (obrázky, zvuky, slová)

Čitateľská gramotnosť


Trojica (obrázky, zvuky, slová)

Trojice - cvičení podporující porozumění čtenému. Dítě uslyší slovo, ke kterému vybere správný obrázek a posléze přiřadí napsané slovo.

Cvičení je vhodné pro uživatele, kteří mají problém s porozuměním. Ke slyšenému slovu přiřazují obrázek.
Pro začínající čtenáře je toto cvičení zábavnou formou, procvičuje čtení s porozuměním na slovním materiálu.

Čtenář může pracovat i sám, protože program nedovolí chybu. Zpočátku je však vhodné dítě podpořit svou přítomností.

Pro individuální nastavení je možno měnit velikost i font písma.