Otvorené slabiky

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Otvorené slabiky

Technika čítania


Otvorené slabiky sú zoskupenia hlások/písmen, ktoré sú najčastejšie tvorené spoluhláskou a následne samohláskou (napr. čo-ko-lá-da, tro-chu, de-ra-vý...). Toto cvičenie podporuje osvojovanie a následnú automatizáciu čítania otvorených slabík. Umožňuje zamerať sa na špecifickú obťažnosť pre dieťa z hľadiska zapamätania grafického dizajnu, zvukovej podobnosti či obťažnej artikulácie.

Je vhodné pre začínajúcich čitateľov alebo čitateľov, ktorí síce čítajú náročnejšie texty, ale nemajú plnohodnotne zvládnuté čítanie otvorených slabík.


Otvorené slabiky