Písmená

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Písmená

Technika čítania


Cvičenie je vhodné pre nečitateľov, ktorí prejavujú záujem o zoznamovanie sa s písmenami a pre začínajúcich čitateľov, ktorí si chcú čítanie písmen precvičovať. Cvičenie podporuje osvojovanie a následnú automatizáciu čítania písmen.


Písmená