Najjednoduchšie slová z 3 písmen

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Najjednoduchšie slová z 3 písmen

Technika čítania


Slová tvorené 1 zatvorenou slabikou z 3 písmen (had, dám, rak...). Náhodné zobrazovanie slov tejto obťažnosti podporuje ich automatizáciu pri čítaní a uľahčuje ďalší priebeh nácviku. Cvičenie je vhodné pre všetkých čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania.


Najjednoduchšie slová z 3 písmen