Porozumenie inštrukciám - umiestnenie obrázkov

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Porozumenie inštrukciám - umiestnenie obrázkov

Čitateľská gramotnosť


Porozumenie inštrukciám - umiestnenie obrázkov

Porozumění instrukcím – větám

Cvičení umožňuje první čtení s porozuměním - pochopení textu - interaktivní a zábavnou formou. Čtenář přetahuje obrázek myší.

Cílem je podpořit porozumění textu zejména u začínajících čtenářů. Text svou náročností umožňuje soustředit se na text. V této etapě se jedná spíše o doslovné porozumění - hledání explicitních informací v textu a následné odpovídání na ně.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří mají obtíže i s doslovným porozuměním. Využitelné je i s žáky s odlišným mateřským jazykem při seznamování s češtinou. Cvičení je vhodné i pro předškoláky. Ti však většinou potřebují předčítání textu. Děti s opožděným vývojem řeči mohou efektivně procvičovat porozumění mluvenému nebo psaném textu.

Cvičení nabízí pět tématicky zaměřených prostředí/obrázků (Léto, Zima, Škola, Město, ZOO). Čtenář může cvičit sám, ale zejména při obtížích je dohled trenéra důležitý. Nastavitelný je i počet úkolů.