Tvrdé, mäkké slabiky (doplňovanie di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly)

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Tvrdé, mäkké slabiky (doplňovanie di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly)

Písanie


Tvrdé, mäkké slabiky (doplňovanie di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly)

Procvičování měkčení - dítě doplňuje slabiku do napsaných slov, slovních spojení, která zároveň slyší.

Cvičení vede dítě k přesnému čtení a porozumění. Čtenář čte přesně neúplný text a zároveň slyší správný vzor výslovnosti. Musí aplikovat své vědomosti a zkušenosti, aby správně porozuměl textu. Porovnáním dospěje k výběru správné slabiky. Čtenář využívá schopnost sluchového rozlišování se zaměřením na měkčení (vnímání di, ti, ni, dy, ty, ny, dí, tí, ...) a délku samohlásek.

Toto cvičení je vhodné zejména pro čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém s vnímáním měkčení a délkou samohlásek. Ideální je, když se dítě v předškolním věku naučí správně aplikovat měkčení, v průběhu 1. třídy správně číst a ve 2. třídě správně psát. Pokud dítě při čtení nerespektuje měkčení ani délku samohlásek, s velkou pravděpodobností toto bude dělat i v písemném projevu. Tomu je třeba předcházet - viz výše. Toto cvičení tento problém pomáhá odstarňovat. S dítětem je třeba zpočátku cvičit raději individuálně.

Náročnost cvičení je dána i nastavením počtu úkolů ve více nastavení.