Otvorené slabiky so spoluhláskovými zhlukmi

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Otvorené slabiky so spoluhláskovými zhlukmi

Technika čítania


Náhodné zobrazovanie otvorených a zatvorených slabík, ktoré následne po základnom nácviku podporuje ich automatizáciu pri čítaní a uľahčuje ďalší priebeh nácviku. Cvičenie je vhodné pre začínajúcich čitateľov alebo pre čitateľov, ktorí síce už čítajú náročnejšie texty, ale nemajú plnohodnotne zvládnuté čítanie slabík.


Otvorené slabiky so spoluhláskovými zhlukmi