„Kde je?” alebo „Nájdi” na obrázku

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

„Kde je?” alebo „Nájdi” na obrázku

Čitateľská gramotnosť


„Kde je?” alebo „Nájdi” na obrázku

Porozumění – „Kde je?" nebo „Najdi."

Cvičení umožňuje první čtení s porozuměním - pochopení textu - interaktivní a zábavnou formou.

Cílem je podpořit porozumění textu zejména u začínajících čtenářů. Text svou náročností umožňuje soustředit se na text. V této etapě se jedná spíše o doslovné porozumění - hledání explicitních informací v textu.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří mají obtíže i s doslovným porozuměním. Využitelné je i s žáky s odlišným mateřským jazykem při seznamování s češtinou. Cvičení je vhodné i pro předškoláky. Ti však většinou potřebují předčítání textu. Děti s opožděným vývojem řeči mohou efektivně procvičovat porozumění mluvenému nebo psaném textu.

Cvičení má tři obtížnosti nastavení:
Nízká obtížnost - jednoduché otázky typu "Kde je?", "Najdi.", které vyžadující práci s jednou informací - jednoznačnou odpověď.
Střední obtížnost - otázky typu "Kde je?", "Najdi." vyžadující zahrnutí více informací.
Vyšší obtížnost - otázky již vyžadují komplexnější porozumění textu s přesahem na vysuzování.

Cvičení nabízí pět tématicky zaměřených prostředí/obrázků (Léto, Zima, Škola, Město, ZOO). Čtenář může cvičit sám, ale zejména při obtížích je dohled trenéra důležitý. Nastavitelný je i počet úkolů.