Bežné jednoslabičné slová obsahujúce zhluk spoluhlások

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Bežné jednoslabičné slová obsahujúce zhluk spoluhlások

Technika čítania


Slová tvorí 1 slabika so spoluhláskovými zhlukmi (princ, štart, šesť...). Náhodné zobrazovanie slov tejto obťažnosti podporuje ich automatizáciu pri čítaní a uľahčuje ďalší priebeh nácviku. Cvičenie je vhodné pre všetkých čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania.


Bežné jednoslabičné slová obsahujúce zhluk spoluhlások