Genetická metóda výučby čítania

Tipy ako s týmto cvičením pracovať doma aj v škole.

Genetická metóda výučby čítania

Technika čítania


Genetická metóda výučby čítania

Základní cvičení pro podporu výuky čtení genetickou metodou.