Čítanka

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Čítanka

Čitateľská gramotnosť


Toto cvičenie slúži na zadanie konkrétneho textu žiakovi na čítanie.


Čítanka