Čítanka

Tipy ako s týmto cvičením pracovať doma aj v škole.

Čítanka

Čitateľská gramotnosť


Toto cvičenie slúži na zadanie konkrétneho textu žiakovi na čítanie.


Čítanka