Doplňovanie mäkčeňov

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Doplňovanie mäkčeňov

Písanie


Doplňovanie mäkčeňov

Doplňování háčků - dítě doplňuje chybějící diakritiku do psaného textu - slovního spojení, které zároveň slyší.

Cvičení vede dítě k přesnému čtení a porozumění. Čtenář čte přesně, co vidí - tedy s chybami a zároveň slyší správný vzor výslovnosti. Porovnáním dospěje k opravě napsaného textu. Čtenář využívá schopnost sluchového rozlišování se zaměřením na sykavky a měkčení. Zároveň je tak podporováno přesné čtení textu s chybami. Toto je právě ta dovednost, kterou čtenář potřebuje při kontrole vlastního psaného projevu - číst, co napsal a porovnávat se správnou grafickou i zvukovou podobou psaného a následně text opravit.

Toto cvičení je vhodné pro začínající úspěšné čtenáře ke konci 1. třídy, zejména však čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a zvýšenou chybovostí i následnou opravou při psaní.

Náročnost cvičení je dána i nastavením počtu úkolů ve více nastavení.