Používanie zvratných slovies

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Používanie zvratných slovies

Čitateľská gramotnosť


Používanie zvratných slovies

Porozumění - užívání zvratných sloves

Cvičení rozvíjí porozumění a aplikaci zvratných sloves.

Cvičení rozvíjí porozumění situaci a podporuje gramatickou správnost užívání sloves zejména zvratných sloves.

Cvičení je vhodné pro předškolní děti, začínající čtenáře, pro žáky s odlišným mateřským jazykem nebo žáky s oslabenými jazykovými dovednostmi zejména v gramatické rovině a rovině porozumění.

Cvičení je sice objektivně vyhodnocováno, ale u čtenářů s těmito obtížemi je vhodná přítomnost a komunikace s trenérem.