Priradenie slova k schéme

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Priradenie slova k schéme

Fonológia


Priradenie slova k schéme

Přiřazení slova ke schématu: Náročnější varianta cvičení podporující fonologické dovednosti - rozdělování slov na slabiky, rozpoznání počtu slabik, vnímání délky samohlásek/slabik. Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova - rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek - slabik.

Čtenáři je předloženo schéma s daným počtem slov a danou délkou slabik. K tomuto schématu teprve čtenář přiřazuje slova z nabídky. V průběhu jednoho cvičení tak probíhá intenzivní porovnávání všech slov. Cvičení je takto intenzivnější. Výhodou je, že graficky se zobrazí kontrola. Dělba slov na slabiky je poměrně volnější, tak se může vyskytnout i více variant správných řešení (např. se-stra, ses-tra, sest-ra). Upřednostňováno je dělení podle významu slova. Pokud ho neznáme a ve slově je souhláskový shluk upřednostňujeme rozdělení souhlásek (př. ses-tra).

Toto cvičení je vhodné pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět a porovnávat všechny nabízené varianty slov. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.