Najjednoduchšie pseudoslová

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Najjednoduchšie pseudoslová

Technika čítania


Pseudoslová sú umelo vytvorené slová, ktoré nemajú vlastný lexikálny význam. Náhodné zobrazovanie pseudoslov tejto obťažnosti podporuje automatizáciu pri čítaní a zároveň ukazuje technické zvládnutie čítania. Cvičenie je vhodné pre všetkých čitateľov bez ohľadu na metódu výučby čítania.


Najjednoduchšie pseudoslová