Náročnejšie slovné spojenia

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Náročnejšie slovné spojenia

Technika čítania


Náročnejšie slovné spojenia

Slovní spojení náročnější obsahují slovní spojení zahrnující celou lidskou činnost (historii, zeměpis, vědu, techniku, místopis ČR, matematiku, fyziku, přírodu,... atd.)

Náhodné zobrazování slov této obtížnosti podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku. Obsahové zaměření cvičení umožňuje ústní procvičování/opakování učiva, případně nácvik obtížných slov, se kterými se čtenář setkává při výuce (např. Pythagorova věta, manganistan draselný, ...)

Cvičení je vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří čtou již náročnější texty, ale chtějí si procvičit právě tuto obtížnost slov z důvodu potřeby zlepšení plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů - zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.