Hľadanie dvojíc slov (synonymá, antonymá, súvisiace slová)

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Hľadanie dvojíc slov (synonymá, antonymá, súvisiace slová)

Čitateľská gramotnosť


Hľadanie dvojíc slov (synonymá, antonymá, súvisiace slová)

V tomto cvičení čtenář vyhledává slova podle pokynů.

Cílem je párování slov, která podle zadání k sobě patří: synonyma (hezký + pěkný), antonyma (široký x úzký) a slova, která k sobě významově patří (hokejka + puk). Cvičení rozvíjí slovní zásobu, porozumění pojmům. Cvičení je třeba využít i k diskuzi a aplikaci pojmů ve větách či reálných situacích.

Cvičení je vhodné pro předškoláky. V tom případě však trenér text předčítá.
Pro čtenáře na počátku školní docházky představuje cvičení podporu čtení i porozumění slovům. Přemýšlení o pojmech/slovech rozvíjí pasivní slovní zásobu a její aktivní užívání.
Pro žáky s dysfázií představuje rovněž důležité cvičení na podporu slovní zásoby.
Cvičení je vhodné pro žáky s odlišným mateřským jazykem i další děti, které mohou mít z nejrůznějších důvodů obtíže právě v této oblasti jazyka.

Cvičení má tři obtížnosti. Čtenář vybírá slova souznačná/synonyma, protikladná/antonyma a slova která k sobě významově patří. Cvičení sice správnost řešení vyhodnocuje, ale spolupráce s trenérem je výhodou a celkově efektivnější.