Najjednoduchšie slová z 2 otvorených slabík

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Najjednoduchšie slová z 2 otvorených slabík

Technika čítania


Slová tvoria 2 slabiky: otvorená slabika + otvorená slabika bez spoluhláskových zhlukov (mama, lipa...). Náhodné zobrazovanie slov tejto obťažnosti podporuje ich automatizáciu pri čítaní a uľahčuje ďalší priebeh nácviku. Cvičenie je vhodné pre všetkých čitateľov, bez ohľadu na metódu výučby čítania.


Najjednoduchšie slová z 2 otvorených slabík