Skladanie slov z hlások - pokročilé

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Skladanie slov z hlások - pokročilé

Fonológia


Skladanie slov z hlások - pokročilé

Sluchová syntéza - pokročilá: Cvičení podporující fonematické uvědomování - z postupně vyslovovaného sledu izolovaných hlásek Včelkou dokáže dítě vnímat slovo jako celek. Tato dovednost je spoluurčující pro úspěšný rozvoj čtení a psaní.

Cvičení je vhodné pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slov. Zpočátku je třeba zkoušet slova, která jsou jednoduchá - tvořená jednoduchými slabikami bez komplikovaných souhláskových shluků. Později cvičení umožňuje zvyšovat náročnost volbou obtížnosti slov (nejjednodušší, jednoduchá, běžná, těžší).

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu. Dítě si sled hlásek nejprve vyslechne, a pak teprve začíná psát slovo, které mu sluchovou syntézou izolovaných hlásek vzniklo.