Postupné vynechávanie hlásky v slove

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Postupné vynechávanie hlásky v slove

Fonológia


Postupné vynechávanie hlásky v slove

Postupné vynechávání hlásky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonematického uvědomování - dokázat izolovat postupně hlásky ve slově a opakovat slova s jejich postupným vynecháváním (elizí) hlásek. Dítě tedy průběžně opakuje slovo s postupným vynecháváním hlásky ve slově (příklad: kročl: ročl, kočl, krčl, krol, kroč).

Pro správný vývoj čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve zvukové stavbě slova a manipulovat s hláskami. Na úrovni fonematického povědomí pracuje se zvukovými jednotkami (hláskami). Vnímá jednotlivé hlásky, ze kterých se slovo skládá a dokáže s nimi manipulovat - vynechat je při opakování.

Toto cvičení je vhodné pro čtenáře jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje ale i pro čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slov. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Kontrolu - správnost provádí trenér. Dítě si může provádět kontrolu i samo porovnáním svého vysloveného "slova" a zobrazeného torza slova.