Zľavy pre malé školy

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 %.

Licencia na prezenčnú výučbu v škole - malé školy

Určená na použitie v rámci školskej počítačovej siete pre neobmedzený počet tried, učiteľov a žiakov.

Ceny sú odstupňované podľa veľkosti školy. Pri nákupe licencie na 5 rokov získate zľavu 20 %.

Veľkosť školy

Multilicencia na 12 mesiacov (1 rok)

Multilicencia na 60 mesiacov (5 rokov)

do 30 detí

210 €

840 €

do 100 detí

290 €

1160 €

nad 100 detí

370 €

1480 €