GDPR

Zásady ochrany súkromia a pomocné služby potrebné k bezproblémovému chodu aplikácie Včielka.

V otázkach nakladania s osobnými dátami a záležitosťami GDPR sa môžete obracať na:

Michal Zwinger
gdpr@vcelka.cz
alebo na kontakty zo stránky Kontakt.

Prehľad a účel zbieraných údajov nájdete vo VOP v sekcii 8 tu.
Práva subjektov údajov podľa GDPR nájdete vo VOP.

Pomocné služby spracúvajúce dáta:
  • Google Analytics / Google Inc.
  • Google Tag Manager / Google Inc.
  • Facebook / Facebook Inc.
  • SmartSupp chat / Smartsupp.com, s.r.o.
  • GoPay platobná brána / GOPAY s.r.o.
  • Wedos hosting / Wedos Internet, a.s.
  • Active24 hosting / ACTIVE 24, s.r.o.