Kompletný cenník

Podrobný cenník školských licencií aplikácie Včielka.

Kompletný cenník


Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 %.

1) Multilicencia na používanie v areáli školy

Určená na použitie v rámci školskej počítačovej siete pre neobmedzený počet tried, učiteľov a žiakov.

Ceny sú odstupňované podľa veľkosti školy. Pri nákupe licencie na 5 rokov získate zľavu 20 %.

Veľkosť školy Multilicencia na 12 mesiacov (1 rok) Multilicencia na 60 mesiacov (5 rokov)
do 30 detí 160 € 640 €
do 100 detí 210 € 840 €
nad 100 detí 260 € 1040 €

2) Multilicencia na individuálne domáce precvičovanie

Škola môže zakúpiť taktiež multilicenciu na domáce precvičovanie, ktorá umožňuje žiakom používať Včielku v škole aj doma bez nutnosti vlastného predplatného. Žiakov je možné ľubovoľne pridávať a odoberať do výšky daného limitu. Hromadný nákup individuálnych licencií cez školu je pre rodičov až 10x výhodnejší (bežná cena 45 € / 12 mesiacov / žiak), môžu sa preto dohodnúť a zložiť sa.
Menší balík licencií je obvykle zadovážený aspoň pre žiakov so ŠPU, väčší potom pre všetkých žiakov na prvom stupni ZŠ. Pri nákupe licencie na 5 rokov získate zľavu 20 %.

Počet žiakov Multilicencia na 12 mesiacov (1 rok) Multilicencia na 60 mesiacov (5 rokov)
pre 20 žiakov 260 € 1040 €
pre 30 žiakov 300 € 1200 €
pre 50 žiakov 400 € 1600 €
pre 100 žiakov 650 € 2600 €
pre 200 žiakov 1000 € 4000 €

3) Špeciálna kombinovaná licencia na podporu žiakov so ŠPU na 5 rokov

Ide o kombináciu školskej multilicencie a multilicencie na domáce precvičovanie. Okrem využitia v školskej počítačovej sieti ľubovoľným počtom učiteľov a žiakov umožňuje vždy až 50 žiakom súčasne trénovať čítanie aj doma bez nutnosti vlastného predplatného. Licencie na domáce precvičovanie prideľuje škola vybraným žiakom so ŠPU.
  • Celá škola + 20 žiakov aj na doma: 2 100 € na 60 mesiacov (5 rokov)
  • Celá škola + 30 žiakov aj na doma: 2 300 € na 60 mesiacov (5 rokov)
  • Celá škola + 50 žiakov aj na doma: 2 500 € na 60 mesiacov (5 rokov)