Ako Včielka funguje
Včielka - trénerka čítania!

Vedeli ste, že až štvrtina populácie má v určitej etape svojho vývoja výrazné ťažkosti s čítaním?

Príčinou môžu byť menej rozvinuté čitateľské zručnosti (rýchlosť a presnosť čítania), slabé porozumenie čítanému alebo vývojová porucha čítania - dyslexia.

Prečo je správna technika čítania dôležitá? 

Či už nás čítať baví alebo nie, všetci musíme uznať, že je to činnosť, ktorú v praxi používame dnes a denne. Či sme malí alebo veľkí. Je to zručnosť ako každá iná, a preto je úplne prirodzené, že čítame každý inak (iným tempom / s inou obľubou / ai.).

Ak patríte mezi tých, ktorých čítanie trošku trápi, nevešajte hlavu! Vždy je tu priestor na zlepšenie!


Keď trénujeme čítanie so Včielkou...
  • staviame pevné základy pre ďalšie vzdelávanie
  • bojujeme proti vlastnej demotivácii
  • posilňujeme vlastné zdravé sebavedomie
  • otvárame dvere k ďalším kariérnym možnostiam

Je Včielka iba pre deti? Ale nie...

Najčastejšie so Včielkou trénujú...
  • prvostupňové deti (prvočitatelia a začínajúci čitatelia, dyslektici, deti so ŠPU)
  • deti aj dospelí s odlišným materským jazykom (teda z cudzieho jazykového prostredia)
  • pacienti po mozgovej príhode (na osvieženie zabudnutých zručností)


Prečo skúsiť Včielku?

Včielka je vyvíjaná v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi ako tzv. individuálny tréner čítania a cudzích jazykov. Kombinuje tak vysokú odbornosť a nastaviteľnosť počítačovej aplikácie. Priama pomoc špeciálneho pedagóga je v prípade ťažkostí s čítaním vždy vítaná, žiadny špecialista Vám však nemôže venovať každodennú starostlivosť. Včielka sa preto snaží špecialistom v tomto ohľade pomôcť a byť ich "predĺženou rukou".


Každý čitateľ môže (ale nemusí) prejsť dôkladnou diagnostikou čitateľských zručností. Na základe výsledkov tejto diagnostiky Včielka čitateľovi automaticky zostaví zoznam vhodných cvičení. Výsledky jednotlivých cvičení sú, v kombinácii so subjektívnym hodnotením obťažnosti (pomocou smajlíkov), použité na prispôsobenie jednotlivých cvičení či celého zoznamu cvičení podľa vždy aktuálnych zručností čitateľa. Oddelený prístup pre rodičov, učiteľov a špeciálnych pedagógov umožňuje v prípade potreby tiež manuálne úpravy cvičení.

Cesta aplikáciou je tak pre každého čitateľa na 100% unikátna.