Ako Včielka funguje

Včielka je vytváraná odborníkmi z oblasti porúch učenia tak, aby fungovala ako individuálny tréner prvostupňových predmetov (kombinuje odbornosť s možnosťami škálovania online aplikácie).
Včielka - trénerka čítania!

Vedeli ste, že až štvrtina populácie má v určitej etape svojho vývoja výrazné ťažkosti s čítaním?

Príčinou môžu byť menej rozvinuté čitateľské zručnosti (rýchlosť a presnosť čítania), slabé porozumenie čítanému alebo vývojová porucha čítania - dyslexia.

Vcelky
Prečo je správna technika čítania dôležitá? 

Či už nás čítať baví alebo nie, všetci musíme uznať, že je to činnosť, ktorú v praxi používame dnes a denne. Či sme malí alebo veľkí. Je to zručnosť ako každá iná, a preto je úplne prirodzené, že čítame každý inak (iným tempom / s inou obľubou / ai.).

Ak patríte mezi tých, ktorých čítanie trošku trápi, nevešajte hlavu! Vždy je tu priestor na zlepšenie!


Keď trénujeme čítanie so Včielkou...
  • staviame pevné základy pre ďalšie vzdelávanie
  • bojujeme proti vlastnej demotivácii
  • posilňujeme vlastné zdravé sebavedomie
  • otvárame dvere k ďalším kariérnym možnostiam

Je Včielka iba pre deti? Ale nie...

Najčastejšie so Včielkou trénujú...
  • prvostupňové deti (prvočitatelia a začínajúci čitatelia, dyslektici, deti so ŠPU)
  • deti aj dospelí s odlišným materským jazykom (teda z cudzieho jazykového prostredia)
  • pacienti po mozgovej príhode (na osvieženie zabudnutých zručností)

Levebee app


Prečo skúsiť Včielku?

Včielka je vyvíjaná v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi ako tzv. individuálny tréner čítania a cudzích jazykov. Kombinuje tak vysokú odbornosť a nastaviteľnosť počítačovej aplikácie. Priama pomoc špeciálneho pedagóga je v prípade ťažkostí s čítaním vždy vítaná, žiadny špecialista Vám však nemôže venovať každodennú starostlivosť. Včielka sa preto snaží špecialistom v tomto ohľade pomôcť a byť ich "predĺženou rukou".

Včelka

Každý čitateľ môže (ale nemusí) prejsť dôkladnou diagnostikou čitateľských zručností. Na základe výsledkov tejto diagnostiky Včielka čitateľovi automaticky zostaví zoznam vhodných cvičení. Výsledky jednotlivých cvičení sú, v kombinácii so subjektívnym hodnotením obťažnosti (pomocou smajlíkov), použité na prispôsobenie jednotlivých cvičení či celého zoznamu cvičení podľa vždy aktuálnych zručností čitateľa. Oddelený prístup pre rodičov, učiteľov a špeciálnych pedagógov umožňuje v prípade potreby tiež manuálne úpravy cvičení.

Cesta aplikáciou je tak pre každého čitateľa na 100% unikátna.