Ako to funguje

Včielka je vytváraná odborníkmi z oblasti čítania a porúch čítania tak, aby fungovala ako individuálny tréner čítania (kombinuje odbornosť s možnosťami škálovania online aplikácie).Až štvrtina populácie má v určitej etape svojho vývoja výrazné problémy s čítaním.

Príčinou sú z najrôznejších dôvodov málo rozvinuté čitateľské schopnosti (rýchlosť a presnosť čítania), slabé porozumenie čítanému textu alebo dokonca vývojová porucha čítania - dyslexia.

Vcelky

To vytvára hneď niekoľko problémov:
  • Bariéra ďalšieho vzdelávania
  • Demotivácia
  • Strata sebavedomia
  • Obmedzenie kariérnych možností
Ľudia s poruchami čítania sú taktiež často nespravodlivo považovaní za lenivých alebo hlúpych, čo však nie je pravda!

A milióny ďalších ľudí rovnako potrebujú pomôcť s čítaním

Študenti z cudzieho jazykového prostredia (napríklad z Ázie), pacienti po mozgovej mŕtvici a v neposlednom rade aj všetky deti na začiatku svojej výuky čítania potrebujú denne a systematicky precvičovať čítanie.

Levebee app

Súčasné riešenia nie sú dostačujúce

Pokiaľ práve potrebujete pomôcť s čítaním, máte tieto možnosti:
  1. Navštíviť špeciálneho pedagóga - toto je vždy, čo sa týka kvality pomoci, najlepšie riešenie. Špeciálny pedagóg Vaše dieťa diagnostikuje a predpíše mu vhodné cvičenia. Bohužiaľ, žiaden špeciálny pedagóg sa nemôže Vášmu dieťaťu venovať každý deň.
  2. Knihy, hry na tabletoch, videá - obsah v súčasnosti dostupný na trhu je iba všeobecný, neprispôsobuje sa konkrétnym potrebám Vášho dieťaťa.

Prečo Včielka

Včielka je vyvíjaná v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi ako tzv. individuálny tréner čítania. Kombinuje tak vysokú odbornosť so škálovateľnosťou počítačovej aplikácie.

Včelka

Každý čitateľ najskôr prejde dôkladnou diagnostikou čitateľských schopností. Na základe výsledkov aplikácia Včielka automaticky navrhne zoznam cvičení špecificky zvolených pre daného čitateľa. Výsledky cvičení v kombinácii so subjektívnym ohodnocovaním ich obťažnosti sú použité na prispôsobenie jednotlivých cvičení či celého zoznamu cvičení podľa aktuálnych schopností čitateľa. Oddelený prístup pre rodičov, učiteľov a špeciálnych pedagógov umožňuje v prípade potreby aj manuálne úpravy cvičení. Cesta aplikáciou je tak pre každého čitateľa 100 % unikátna. Včielka taktiež funguje ako platforma pre existujúci obsah pre dyslektikov. V prvých mesiacoch po spustení plánujeme pokryť 1. - 5. triedu základnej školy. Ďalšie ročníky budú nasledovať. Včielka bude fungovať na báze skúšobnej doby a mesačného predplatného.